Sisekaitseakadeemia
Logi sisse

Õppekavad


Finantskolledž

Rakenduskõrgharidusõpe

Päevaõpe, rakenduskõrgharidusõpe


Justiitskolledž

Päevaõpe, rakenduskõrgharidusõpe

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe


Politsei- ja piirivalvekolledž

Rakenduskõrgharidusõpe

Kaugõpe, viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

Kaugõpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe


Päästekolledž

Rakenduskõrgharidusõpe

Päevaõpe, viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe


Päästekolledži päästekool

Päevaõpe, viienda taseme kutseõppe jätkuõpe

statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe


Sisejulgeoleku instituut

Kaugõpe, magistriõpe


Vaikimisi

Rakenduskõrgharidusõpe

Kaugõpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe

eten